«Всі люди народжуються вільними й рівними в своїй гідності та правах», – цією статтею починається Загальна декларація прав людини 📃

10 грудня у світі відзначають МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, заснований Генеральною Асамблею ООН.
Саме в цей день в 1948 році Організація Об’єднаних Націй прийняла Загальну декларацію людини, яка стала першим міжнародним документом, де чітко сформульовані положення про права людини.
У Загальній декларації прав людини задекларовано наступні принципи: рівність людей: усі люди народжуються вільними та рівними в правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії тощо; право кожного на життя, свободу та особисту недоторканість; заборона рабства та торгівлі людьми, заборона катувань або жорстокого поводження, право кожного на правосубʼєктність; рівність усіх перед законом; право на звернення до суду; заборона самовільних арештів; презумпція невинності та заборона зворотної сили карного закону; право на свободу пересувань та вибір місця мешкання; право на громадянство; право на шлюб; право володіти майном; право на свободу переконань; право на мирні збори; право на участь в управлінні громадськими та державними справами; право на працю тощо.

Людина, яка знає свої права, може попередити їх порушення, а в разі необхідності – звернутися за їх захистом.

У Кременчуці отримати безоплатну вторинну правову допомогу можна звернувшись до Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги