Методична служба

Методична служба здійснює методичний та інформаційний супровід освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти регіону. У своїй діяльності підпорядковується НМЦ ПТО у Полтавській області.

Основні напрями роботи:

– оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти і навчання шляхом розробки та впровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, заснованих на компетентнісному підході;

– упровадження в освітній процес новітніх педагогічних та виробничих технологій, у тому числі елементів STEM-навчання;

– здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

– організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

– проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань обласних шкіл, методичних секцій, виставок, конкурсів тощо

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Професійно-технічна освіта є складником української системи освіти, де людина може оволодіти знаннями, уміннями і навичками за певною професією. Здобути робітничу кваліфікацію можна в ліцензованих МОН закладах професійної освіти. Серед типів таких закладів – професійні училища, ліцеї, центри, навчально-курсові комбінати тощо.

Важливою перевагою професійної освіти є її гнучкість та швидка реакція на запити ринку праці: нині пройти навчання в закладах можуть не лише вчорашні випускники шкіл, а й дорослі, які хочуть підвищити кваліфікацію або змінити професію. Навчання може відбуватися як за повним, так і за скороченим циклом. Тож здобуття професії може тривати від кількох місяців до 3-4 років (для тих, хто одночасно з професією здобуває повну загальну середню освіту). Після цього людина має можливість працевлаштуватися й заробляти реальні кошти.

Нормативна база

Методична робота організовується, планується відповідно до  нормативної бази, перелік документів: Закону України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VIII), законів України «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період  до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р; Указу Президента України від 25.05.2020 № 195, яким схвалена Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, Указу Президента України від 18.05.2019 № 286/219 «Про стратегію національно-патріотичного виховання», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки» та інші.

Про підсумки діяльності методичної служби у 2022-2023 навчальному році. Детальніше

Про підсумки діяльності методичної служби у 2021-2022 навчальному році. Презентація