Передовий педагогічний досвід

Педагогічний досвід є важливим елементом загальної культури педагога, у якій відображаються індивідуальні риси його особистості, який набувається через постійний розвиток і збагачення впродовж усієї педагогічної діяльності. Це своєрідний лакмус експериментальної перевірки істинності теорій, концепцій, прогнозів тощо. Аналіз результатів експериментальної роботи, тобто спеціально організованого педагогічного досвіду, дає змогу довести істинність чи неправомірність теоретичного знання, перевірити оптимальність рішень, вірогідність прогнозів тощо. Педагогічний досвід – це сукупність знань, умінь і навичок, здобутих педагогом у процесі навчально-виховної роботи; це практика, яка дає позитивні результати з мінімальними затратами сил і часу. Педагогічний досвід педагога постає підґрунтям, яким живиться його фахова майстерність і водночас він є джерелом розвитку педагогічної науки.

Передовий педагогічний досвід, якій вивчається на рівні області

Рішення навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Полтавської області від 17.06.2021 року щодо навчально-методичних матеріалів, які затверджені навчально-методичною радою від 17.06.2021 року та рекомендовані до впровадження в ЗП(ПТ)О області як перспективний педагогічний досвід, а саме: електронний посібник з предмета «Обладнання та технологія зварювальних робіт», викладач професійно-теоретичної підготовки ПТУ № 26 м. Кременчука Печорських Олена Анатоліївна.

Досвід викладача професійно-теоретичної підготовки Печорських О.А. на тему: «Інтегровані уроки як розвиток пізнавальної і творчої активності учнів, впровадження елементів STEM – навчання». З 24.12.2019 року.

Досвід викладача професійно-теоретичної підготовки Гаман Л.В. на тему:  «Ребуси – як розвиток пізнавальної активності учнів на уроках спеціальних дисциплін», підготовлені матеріали передового досвіду.  Запропоновано вивчення досвіду викладача на рівні області. Викладачі, майстри виробничого навчання. Вивчається з 21.02.2019 року.

Рішення навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Полтавської області від 16.06.2022 року щодо вивчення та поширення на рівні області перспективного досвіду викладача професійно-теоретичної підготовки з предмета «Охорона праці» Скірської О.В. на тему: «Використання електронних опорних конспектів (інфографіка) як засіб розвитку пізнавальної діяльності учнів».