Антикорупційна діяльність

Згідно з підпунктом 1 пункту 5 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 р. № 630, МОН з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті МОН, на підприємствах та організаціях, що належать до сфери його управління.

З метою оптимізації діяльності з протидії корупції у Професійно-технічного училищі № 26 м. Кременчука наказом директора затверджена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконує свої повноваження відповідно до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів, а також прийнятих на їх основі нормативно-правових актів.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції впроваджує Антикорупційну політику Професійно-технічного училища № 26 м. Кременчука та реалізує антикорупційні заходи, які скеровані на:

  • запобігання корупції, у тому числі на виявлення та усунення причин корупції (профілактику корупції);
  • виявлення корупційних правопорушень, оптимізацію розкриття та розслідування корупційних правопорушень;
  • мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.

Діяльність уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції розповсюджується на всіх працівників Професійно-технічного училища № 26 м. Кременчука, у тому числі на осіб, які проходять в училищі навчальну/виробничу практику, а також на осіб, які працюють за договорами підряду, якщо ця умова в них передбачена.

Уповноважена особа не розголошує інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку з виконанням службових обов’язків, крім випадків, установлених законом.

Інформація про прояви корупції з боку посадових осіб, працівників та здобувачів освіти Професійно-технічного училища № 26 м. Кременчука може бути повідомлена:

  • електронним листом на адресу: lidakarpenko60@gmail.com
  • письмово за адресою: 39601 м. Кременчук, вул. Сержанта Мельничука, 4.
  • особисто уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції та (або) директору Професійно-технічного училища № 26 м. Кременчука

Графік роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ПТУ № 26 м. Кременчука: Пн. – Пт. 08.00 – 16.00.

Надана Вами інформація буде обов’язково розглянута та перевірена згідно з чинним законодавством  і за результатами її розгляду буде надано відповідь та вжито відповідних заходів.

Інформація може бути надана Вами у т.ч. анонімно або з умовою нерозголошення Ваших особистих даних.