Навчально-практичний центр

Відкриття Навчально-практичного центру сучасних слюсарних технологій у професійно-технічному училищі № 26 м. Кременчука відбулося 29.01.2021 року. 23 квітня 2020 року наказом № 544 Міністерства освіти і науки України було затверджено перелік закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році. У цей перелік увійшов і наш навчальний заклад.

Це новий статус закладу освіти, нові форми і методи. Основними завданнями НПЦ є сприяння підвищенню професійної підготовки слухачів закладу освіти, перепідготовка незайнятого населення, тобто співпраця з центрами зайнятості, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств, організація стажування майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки.

У сучасному навчально-практичному центрі проводиться підготовка конкурентоспроможних на ринку праці кваліфікованих робітників з професій – «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»; «Слюсар-ремонтник»; «Слюсар механоскладальних робіт»; «Слюсар-інструментальник».

Навчально-практичний центр відкрив нові перспективи для закладу освіти, а сучасне обладнання дає можливість молоді здобути якісну, конкурентоспроможну освіту, що допомагає реалізувати себе, а роботодавцям – отримати кваліфікованого робітника.