Відділ кадрів

Основні завдання відділу кадрів

 • забезпечення підрозділів згідно з штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;
 • складання розпорядчих документів за особовим складом;
 • організація документообігу, що забезпечує оперативний контроль за рухом та виконанням доручень директора в роботі з кадрами;
 • організація контролю за виконанням наказів по кадрах;
 • облік особового складу при прийнятті, переведенні та звільненні працівників;
 • облік і реєстрація документів по кадрах;
 • облік заохочень та дисциплінарних стягнень;
 • облік надання відпусток, контроль за їх наданням;
 • облік змін, що стосуються особи працівника;
 • облік стану підготовки, перепідготовки та атестації кадрів;
 • оформлення, ведення та облік трудових книжок;
 • облік військовозобов’язаних і оформлення їх на спецоблік;
 • підготовка документів для державної статистичної звітності;
 • підготовка документів для звітності, яка подається в державну службу зайнятості;
 • підготовка документів до архівного зберігання.

Наявність вакантних посад