Методичні комісії

Методичні комісії (МК) – це структурний підрозділ методичної служби закладів професійної (професійно-технічної)освіти, одна із організаційних форм групової науково-методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Зміст і спрямування діяльності методичних комісій визначається навчальними планами і програмами, новаторськими ідеями, впровадженням інноваційних педагогічних і виробничих технологій. Методичні комісії здійснюють науково-методичне забезпечення викладання відповідного предмета, ведуть творчу пошукову, теоретичну та експериментальну роботу з навчальної дисципліни. Організація роботи методичної комісії здійснюється за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з концепцією розвитку професійно-технічної освіти в Україні, методичними рекомендаціями, розміщеними на сайті МОН України, рекомендаціями Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, НМЦ ПТО Полтавської області та зазначеним  положенням про роботу методичних комісій в училищі. Головне завдання передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня педагогічних працівників і реалізації науково-методичної проблеми закладу освіти.

Відповідно до наказу по училищу № 140 від 31.08.2022 «Про організацію методичної роботи у Професійно-технічному училищі № 26 м. Кременчука у 2022-2023 н. р.» в закладі освіти діють чотири методичні комісії:

  • Загальноосвітніх дисциплін;
  • Електротехнічних дисциплін;
  • Спеціальних дисциплін;
  • Сфери послуг і харчової промисловості.

Підсумки роботи голів методичних комісій за 2021-2022 навчальний рік. Презентаційні матеріали роботи голів методичних комісій. Детальніше…