Історія

За рішенням місцевої ради в 1922 році для підготовки кваліфікованих робітників і трудової зайнятості підлітків відділом праці була створена в місті комісія, якій було доручено відібрати підлітків та направляти їх на заняття в першу Кременчуцьку професійно-технічну школу механічного фаху.

В 1926 році при заводі шляхових машин було організовано школу фабрично-заводського учнівства.

В 1940 році за наказом Верховної ради СРСР від 2 жовтня 1940 року було створено Державні трудові резерви, а школу фабрично-заводського учнівства реорганізовано в РУ-2.

У серпні 1955 року РУ-2 було реорганізовано в ТУ-3.

В 1963 році ТУ-3 було реорганізовано в міське професійно-технічне училище № 5.

В 1978 році наказом по обласному управлінню за № 12 від 2.02.І978 р. МПТУ-5 реорганізовано в технічне училище № 8.

В 1984 р. за наказом по обласному управлінню технічне училище № 8 реорганізоване в середнє професійно-технічне училище № 26.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 05.08.1998р. № 1240 «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад», де визнано такою, що втратила чинність, Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1993р № 715 «Про затвердження Положення про професійний навчально-виховний заклад» проведено зміни (реорганізацію) в наказі навчальних закладів системи професійно-технічної освіти, а саме: середні професійно-технічні училища (СПТУ) перейменовані у професійно-технічні училища (ПТУ).

Згідно наказу Міністерства освіти, молоді та спорту за № 823 від 17.07.2012 р. до професійно-технічного училища № 26  м. Кременчука приєднано професійно-технічне училище № 22 м. Кременчука, яке припинило свою діяльність шляхом реорганізації (приєднання).