Атестація педагогічних працівників

1. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

2. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

3. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

5. Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

6. Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти, затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері.

Пошта атестаційної комісії ПТУ № 26 м. Кременчука – ptu26.atestat.komisiya@gmail.com

Атестаційні матеріали 2023-2024

Графік відвідування уроків (занять) педагогічних працівників ПТУ № 26 м. Кременчука, які атестуються у 2023-2024 навчальному році.

Графік засідань атестаційної_комісії

План роботи атестаційної комісії

Портфоліо


Атестаційні матеріали 2022-2023


Атестаційні матеріали 2021-2022

Печорських О.А.

Портфоліо

Халілова Н.В,

Портфоліо

Толмачов О.М.

Портфоліо