Відкритий урок з предмета «Українська мова»

У професійно-технічному училищі № 26 м. Кременчука 29 листопада 2022 року проведено відкритий урок з предмета «Українська мова» в рамках вивчення стану викладання предмета «Українська мова» на рівні області. Наказ № 10 від 12.09.2022 «Про організацію вивчення стану викладання навчальних предметів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської області». Відповідно до Положення про навчально-методичний центр (кабінет) професійно-технічної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.06.2013 № 856, з метою вивчення потреб закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо забезпечення їх програмно-методичною документацією, надання методичної допомоги педагогічним колективам з питань удосконалення освітнього процесу, обміну кращим педагогічним та виробничим досвідом.

Модуль/Блок: Лексична норма

Тема: Порушення лексичної норми. Калькування з інших мов. Уживання слів у невластивому їм значенні.

 Мета: активізувати, узагальнити та систематизувати знання учнів про лексичну норму; удосконалювати навички розпізнавати порушення лексичних норм в тексті та словосполученнях; розвивати творчі мовленнєві здібності; виховувати вдумливе ставлення до слова та вміння ефективно його використовувати. Ключові компетентності, які формувалися протягом уроку – спілкування державною мовою, уміння вчитися впродовж життя (визначення мети навчальної діяльності та способів її досягнення; планування й організація власної навчальної діяльності); основні компетентності в природничих науках і цифрових технологіях (уміння швидко й ефективно шукати інформацію, використовувати різні види читання для здобуття нових знань). Урок підготувала викладач української мови Терновська Людмила Іванівна.

Під час проведення уроку відбувся обмін кращим педагогічним досвідом викладача з колегами. Урок відвідали: директор НМЦ ПТО у Полтавській області Долина Ірина Сергіївна, методист Левада Лідія Михайлівна, а також методисти, заступники директора, викладачі закладу освіти.