Показовий урок виробничого навчання з професії «Машиніст крана (кранівник)»

У професійно-технічному училищі № 26 м. Кременчука 25 грудня 2023 року проведено показовий урок виробничого навчання з професії «Машиніст крана (кранівник)» на тему: «Спільна робота кранівника і стропальника».

Мета: формувати професійні компетентності: ознайомити учнів зі спільною роботою кранівника та стропальника; закріпити теоретичні знання на практиці, сформувати уміння правильно здійснювати команди стропальника, розвивати навички виконання команд стропальника і послідовність – згідно правилам знакової сигналізації; розвивати в учнів бажання підвищувати свої кваліфікаційні навички до професійного рівня конкуренто спроможного робітника;

– розвивати ключові компетентності: навички спілкування в колективі,  виховувати повагу до обраної професії, культуру спілкування, відповідальність при виконанні робіт, висловлювати власну думку, слухати і чути інших, сприяти патріотичному вихованню.

Форми, методи, прийоми: бесіда, фронтальне опитування, розповідь, тестування, розгадування кросвордів, ребусів, демонстрація відеороликів до теми уроку, інтерактивний метод (робота в парах). Урок підготувала майстер виробничого навчання Яресько Л.Г.