Педагогічні читання

У професійно-технічному училищі № 26 м. Кременчука 5 січня 2023 року проведено педагогічні читання на тему: «Впровадження компетентнісного підходу до навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти». Тематика проблемних питань, які висвітлювалися під час проведення заходу:

1. Вступне слово методиста училища. Впровадження компетентнісного підходу до навчання в ЗП(ПТ)О. 

2. Творчі групи педагогів, які працюють у складі груп МОН України щодо розроблення  стандартів професійної (професійно-технічної) освіти зварювальних професій.

3. Інтерактивні робочі аркуші – кращий спосіб поєднувати контент. Розробка інтерактивних аркушів (IPA) в сервісіWizer.me».

4.  Розвиток творчих  здібностей учнів, формування ключових компетентностей  на уроках природничо – математичних дисциплін».

5. Підготовка кваліфікованих кадрів з належно сформованими професійними компетентностями.

6. Створення інформаційно наповненого середовища для всебічного розвитку здобувачів освіти ЗП(ПТ)О. 

7. Як формуються професійні компетентності під час проведення виробничого навчання?

8. Впровадження компетентнісного підходу на уроках виробничого навчання.