Показовий урок з математики

У професійно-технічному училищі № 26 м. Кременчука 16 листопада 2023 року проведено відкритий урок з предмета «Геометрія» на тему: «Зображення фігур у стереометрії».

Мета уроку: систематизувати та узагальнити знання здобувачів освіти з теми: «Зображення фігур у стереометрії», актуалізувати знання матеріалу з паралельного проєктування; формувати ключові і професійні компетентності, наскрізні лінії, вміння, знання, навички, застосовувати їх для зображення просторових фігур на площині; удосконалювати вміння та навички здобувачів освіти розв’язувати задачі на зображення фігур у стереометрії; сприяти розвитку просторової уяви, вмінню робити висновки, розвитку логічного мислення, комунікабельності, уваги, пам’яті, здатності до самостійного мислення, прийняття рішень; розвивати усне та писемне мовлення, виявляти креслярські здібності здобувачів освіти; виховувати інтерес до математики, бажання мати глибокі й міцні знання, працьовитість та уважність; сприяти всебічному розвитку особистості.

Форми, методи, прийоми:

Евристична бесіда, візуалізація, демонстрація, фронтальні, інтерактивні, групові, ігрові, випереджувальні завдання, перевернутий клас. Урок підготувала викладач математики Бєлікова Н.О.