Педагогічна рада № 2 «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей»

У професійно-технічному училищі № 26 м. Кременчука 10 листопада 2023 року проведено засідання педагогічної ради № 2 на тему: «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей». Актуальні питання, які обговорювалися під час проведення педагогічної ради:

1. Про підсумки проведення моніторингу якості знань здобувачів освіти І курсу за результатами свідоцтв про базову загальну середню освіту та діагностичних контрольних робіт.

1.2. Стан працевлаштування випускників 2023 року. Закріплення на виробництві випускників закладу освіти. Аналіз працевлаштування здобувачів освіти пільгових категорій (сироти та позбавлені батьківського піклування).

1.3. Пошук та обговорення способів покращення взаємодії між учасниками процесу навчання та працевлаштування, зокрема шляхом підвищення ефективності профорієнтаційної роботи та впровадження сучасних технологій в процес навчання.

2.1.Підготовка до проведення ДПА у формі ЗНО (НМТ-2024). Рекомендації МОН України.

2.2. Про здійснення заходів з функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та самооцінювання освітніх та управлінських процесів у ПТУ № 26 м. Кременчука. Етапи впровадження.

3.1. Контроль за станом викладання предмета «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» з професії «Кухар». Внутрішній фронтальний контроль за станом викладання професійно-практичної підготовки, станом ведення навчальної документації.

3.2. Контроль за станом викладання предмета «Математика». Внутрішній фронтальний контроль за станом викладання загальноосвітніх предметів, станом ведення навчально-плануючої документації.

3.3. Співпраця з підприємцями, роботодавцями – запорука якісної підготовки робітничих кадрів. Виробнича практика.  Аналіз навчально-виробничої діяльності.

4.1. Концепція розвитку національно-патріотичного виховання в системі освіти ЗП(ПТ)О. (Наказ МОН України від 06.06.2022 № 527.)

4.2.Ти як? Психологічна підтримка для здобувачів освіти та педагогічних працівників під час дії правового режиму воєнного стану.

Різне:

5.1. Електронна система управління закладом освіти. Платформа Eddy. Впровадження в освітній процес. Апробаційний етап.

5.2. Розгляд та погодження плану підвищення кваліфікації педагогів у 2023-2024 навчальному році.

5.3. Допуск до переддипломної практики здобувачів освіти групи № 19 з професії «Кухар. Кондитер».

5.4. Розгляд та затвердження Правил прийому до Професійно-технічного училища № 26 м. Кременчука на 2024 рік.